Բառգիրք արուեստից և գիտութեանց և գեղեցիկ դպրութեանց: Հ.1-3: Կազմված է 1 հատորում

Author: 
Քաջունի ԻՀ. Մանուել Վարդապետ
Book language: 
Arm
Publisher: 
Վենետիկ, Ի Տպարանն Սրբոցն Ղազարու
Publishing year: 
1891
Գրանցման համար: 
2
Էջեր: 
1193
Նշում: 
Հ.1: A-L: 1891թ.: Հ.2: M-Z: 1892թ. Հ.3: Համառոտ հայերենէ ի գաղղիերէն: 1893թ.
Ինդեքս: 
Ք 23
Copy Number: 
1
75
801.3