Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց

Author: 
Կուրոշ Ա.Գ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Լույս
Publishing year: 
1965
Գրանցման համար: 
11
Էջեր: 
495
Նշում: 
1963թ. Ռուսերեն 8-րդ հրատարակչությունից թարգմանեցին Վ.Ա.Հովհաննիսյանը և Ի.Ս.Սարգսյանը
Ինդեքս: 
Կ 93
Copy Number: 
1
43
512(07)