Գալուայի տեսություն

Author: 
Մութաֆյան Ա.Զ., Ափիկյան Ս.Վ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Համալսարանի հրատ.
Publishing year: 
1985
Գրանցման համար: 
47, 48, 49
Էջեր: 
80
Նշում: 
Երևանի Պետ. Համալսարան: Բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
45
512.62