Գիտությունը Հայաստանում 50 տարում

Author: 
Պետրոսյան Գ.Բ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակ.
Publishing year: 
1973
Գրանցման համար: 
19
Էջեր: 
953
Ինդեքս: 
Գ 60
Copy Number: 
1
9
001