Գիտությունը Սովետական Հայաստանում 50 տարում/1920-1970: Կենսամատենագիտություն: Հ.1

Author: 
Ղարիբյան Ա.Ս. , Բաբաջանյան Ռ.Ս. Կազմ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1972
Գրանցման համար: 
26, 30
Էջեր: 
641
Նշում: 
Հ.1: Մաթեմատիկա, Մեխանիկա, Աստղագիտություն, Ֆիզիկա: ՀՍՍՀ ԳԱ Ֆունդ. Գրադարան
Ինդեքս: 
Գ 51
Copy Number: 
1
12
01