Երևանի Պետական Համալսարան /1920-1930թթ./

Author: 
Ղարիբջանյան Լ.Պ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, "Միտք" հրատ.
Publishing year: 
1965
Գրանցման համար: 
1
Էջեր: 
297
Ինդեքս: 
Ղ 47
Copy Number: 
1
32
06