Երևան 1920-1967

Author: 
Սիմոնյան Ա.Պ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Միտք հրատ.
Publishing year: 
1968
Գրանցման համար: 
17
Էջեր: 
343
Նշում: 
Երևանի պետական համալսարան
Ինդեքս: 
Ս 37
Copy Number: 
1
11
001