Թվերի տեսության դասընթաց

Author: 
Ղարագեբակյան Գ.Ա.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Էդիթ Պրինտ
Publishing year: 
2008
Գրանցման համար: 
89
Էջեր: 
252
Նշում: 
Ա.Մ.Ջրբաշյանի լրամշակմամբ ու խմբագրությամբ
Ինդեքս: 
Ղ 461
Copy Number: 
1
3
511(07)