Ինֆորմացիայի տեսություն

Author: 
Հարությունյան Ե.Ա., Հարությունյան Մ.Ե.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Պետական համալսարան
Publishing year: 
1987
Գրանցման համար: 
58
Էջեր: 
104
Նշում: 
Ուսումնական ձեռնարկ
Ինդեքս: 
Հ
Copy Number: 
1
61
519.2(07)