Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության խնդրագիրք

Author: 
Զաքարյան Վ.Ս., Միքայելյան Ի.Ի.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Հայաստան
Publishing year: 
1992
Գրանցման համար: 
70, 71, 72
Էջեր: 
184
Ինդեքս: 
Զ 431
Copy Number: 
1
56
517.53(07)