Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում

Author: 
Ներսիսյան Մ.Գ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Հայաստան
Publishing year: 
1991
Գրանցման համար: 
68
Էջեր: 
757
Նշում: 
Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու
Ինդեքս: 
Հ 249
Copy Number: 
1
8
NULL