Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12

Author: 
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան
Publishing year: 
1980
Գրանցման համար: 
38
Էջեր: 
720
Նշում: 
Հ.6. Կուլձոր-Ձուլուկ: ՀՍՍՀ ԳԱ; ՀՍ Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն
Ինդեքս: 
Հ 25
Copy Number: 
1
24
03