Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12

Author: 
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան
Publishing year: 
1981
Գրանցման համար: 
39
Էջեր: 
720
Նշում: 
Հ.7. Ձուլում-Մոնոպխոնք: ՀՍՍՀ ԳԱ; ՀՍ Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն
Ինդեքս: 
Հ 25
Copy Number: 
1
25
03