Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1965-1966թթ.

Author: 
Գրիգորյան Ա.Ա. Կազմ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1970
Գրանցման համար: 
27
Էջեր: 
584
Նշում: 
Խմբագիր՝ Հ.Ս.Մանասերյան: ՀՍՍՀ ԳԱ Ֆունդամենտալ գրադարան
Ինդեքս: 
Հ 37
Copy Number: 
1
13
01