Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1978-1979թթ.

Author: 
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1981
Գրանցման համար: 
32
Էջեր: 
551
Նշում: 
Խմբագիրներ՝ Բադալյան Ա.Ա., Ավետիսյան Լ.Խ.: ՀՍՍՀ ԳԱ Ֆունդ.գրադարան
Ինդեքս: 
Հ 37
Copy Number: 
1
16
01