Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1980-1981թթ.

Author: 
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1984
Գրանցման համար: 
50
Էջեր: 
485
Նշում: 
Խմբագիր՝ Ե.Ս.Վլասյան:ՀՍՍՀ ԳԱ Ֆունդ.գրադարան
Ինդեքս: 
Հ 37
Copy Number: 
1
17
01