Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1982-1983թթ.

Author: 
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1984
Գրանցման համար: 
51
Էջեր: 
501
Նշում: 
Խմբագիր՝ Ա.Ա.Բադալյան:ՀՍՍՀ ԳԱ Ֆունդ.գրադարան
Ինդեքս: 
Հ 253
Copy Number: 
1
18
01