Հայ աստղագիտության պատմություն

Author: 
Տումանյան Բ.Ե.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Միտք
Publishing year: 
1964
Գրանցման համար: 
13
Էջեր: 
413
Նշում: 
Հնագույն ժամանակներից մինչև 19-րդ դարի սկիզբը
Ինդեքս: 
Ա 83
Copy Number: 
1
66
522