Հայ-ռուսերեն բառարան

Author: 
Ղարիբյան Ա.Ս. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1947
Գրանցման համար: 
20
Էջեր: 
379
Նշում: 
Պարունակում է բանավոր խոսքի և գրականության մեջ ամենից հաճախ գործածվող 28000 բառ: ՀՍՍՀ ԳԱ Մառի անվան Լեզվի ինստիտուտ
Ինդեքս: 
Հ 36
Copy Number: 
1
71
801.3