Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք: Հ.1-

Author: 
Մեսրոպյան Ն.Խ., Ղազանչյան Տ.Պ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Համալսարանի հրատարակ.
Publishing year: 
1986
Գրանցման համար: 
82
Էջեր: 
68
Նշում: 
Հ.1: ԵՊՀ Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
62
519.2(07)