Հավանականություն և կիռարական վիճակագրություն:

Author: 
Հարությունյան Ե., Ղազանչյան Տ., Մեսրոպյան Ն., Ղազարյան Ա. և այլն
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Գիտություն
Publishing year: 
2000
Գրանցման համար: 
76
Էջեր: 
298
Նշում: 
Տնտեսագետների և գործարարների համար: Թույլատրված է ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից, որպես բարձրագույն ուսումնական հաստատաությունների դասագիրք
Ինդեքս: 
Հ 371
Copy Number: 
1
74
519.22