Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքները

Author: 
Ռուդին ՈՒ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Լույս
Publishing year: 
1975
Գրանցման համար: 
86
Էջեր: 
368
Ինդեքս: 
Ռ 82
Copy Number: 
1
51
517.2/3(07)