Մաթեմատիկական խնդիրներ, առաջադրված Երևանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունների ժամանակ

Author: 
Մանուկյան Մ.Մ., Շահինյան Հ.Մ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Միտք
Publishing year: 
1969
Գրանցման համար: 
85
Էջեր: 
417
Նշում: 
4-րդ հրատարակ.: ԵրևանիՊետական Համալսարան
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
40
51:37(07)