Մաթեմատիկական տրամաբանության փիլիսոփայական ներածություն

Author: 
Բրուտյան Գ.Ա.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1968
Գրանցման համար: 
69
Էջեր: 
250
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
33
51:1