Մաթեմատիկան Հայաստանում: Համառոտ ակնարկ

Author: 
Գինովյան Մ.Ս.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Էդիթ Պրինտ
Publishing year: 
2003
Գրանցման համար: 
91,92
Էջեր: 
47
Ինդեքս: 
Մ 151
Copy Number: 
2
4
51(09)