Մաթեմատիկան Հայաստանում հին և միջին դարերում

Author: 
Պետրոսյան Գ.Բ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Պետ. Համալ. Հրատ
Publishing year: 
1959
Գրանցման համար: 
3, 16
Էջեր: 
437
Նշում: 
Երևանի Պետ. Համալսարան
Ինդեքս: 
Պ 31
Copy Number: 
1
35
51(09)