Մոտավորությունների տեսություն կոմպլեքս տիրույթում

Author: 
Շահինյան Ա.Լ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատ.
Publishing year: 
1960
Գրանցման համար: 
7, 8
Էջեր: 
277
Նշում: 
ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիա
Ինդեքս: 
Շ 16
Copy Number: 
1
60
517.538.5