Ուսանողական մաթեմատիկական մրցույթներ

Author: 
Տոնոյան Գ.Ա.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Երևանի համալս.հրատ.
Publishing year: 
1978
Գրանցման համար: 
84
Էջեր: 
463
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
41
51:37(07)