Ռուս-հայերեն բառարան:

Author: 
Ղարիբյան Ա.Ս.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Հայաստան Հրատ.
Publishing year: 
1982
Գրանցման համար: 
40, 41, 42
Էջեր: 
1495
Նշում: 
1 հատորով: 85000 բառահոդված և շուրջ 100000 բառ և դարձվածք: 3-րդ, անփոփոխ հրատ.
Ինդեքս: 
Ղ 471
Copy Number: 
1
73
801.3