Ռուս-հայերեն հայ-ռուսերեն բառարան

Author: 
Բեդիրյան Պ.Ս., Անմեղիկյան Դ.Ե., Ղարիբյան Ջ.Ա.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Հայաստան
Publishing year: 
1987
Գրանցման համար: 
57
Էջեր: 
639
Նշում: 
Խմբագիր Ռ.Ս.Մանուչարյան
Ինդեքս: 
Բ 415
Copy Number: 
1
70
801.3