Սովետական Հայաստան: Հայկական Սովետական Հանրագիտարան

Author: 
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան
Publishing year: 
1987
Գրանցման համար: 
64
Էջեր: 
685
Նշում: 
Հայկական ՍՍՀ ԳԱ, Հայկական Սովետական Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն
Ինդեքս: 
Հ 25
Copy Number: 
1
31
03