Վերլուծական երկրաչափություն: Մաս Ա

Author: 
Նավակատիկյան Հ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Յերեվան, Պետհրատ, Ուսմանկհրատբաժին
Publishing year: 
1932
Գրանցման համար: 
4
Էջեր: 
231
Ինդեքս: 
Ն 15
Copy Number: 
1
48
514.14