Վիկտոր Համբարձումյան

Author: 
Պարսամյան Էլմա Ս. Կազմող
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ "Գիտություն" հրատ.
Publishing year: 
2008
Գրանցման համար: 
90
Էջեր: 
554
Նշում: 
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա
Ինդեքս: 
Հ 205
Copy Number: 
1
6
51(09)