Տեսական մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց: Պրակ 1

Author: 
Մանուկյան Մ.Մ., Սարգսյան Վ.Ս., Գաբրիելյան Մ.Ս.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, պետական համալսարանի հրատարակչություն
Publishing year: 
1969
Գրանցման համար: 
15
Էջեր: 
260
Նշում: 
Պրակ 1: Ստատիկա
Ինդեքս: 
Մ 23
Copy Number: 
1
67
531.2