Ազատ եզրով նինիմիզացիայի խնդիր կապված կոոպերատիվ համակարգի հետ

Զեկուցող 
Կարեն Երիցյան
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, Հունիս 14, 2018
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ