Էներգիայի և հավանականության փոխհարաբերությունը դասական վիճակագրական ֆիզիկայի մոդելներում

Զեկուցող 
Բորիս Ս. Նահապետյան
Հիմնարկ 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի Ինստիտւտ
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 31, 2019
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ