Կետային տիպի Ֆունկցիոնալ դիֆերենցիալ հավասարումներ, պարբերական և սահմանափակ լուծումներ: Անվերջ չափանի դինամիկ համակարգերի համար վազող ալիքներ: Ինչն է ընդհանուր:

Զեկուցող 
Լևոն Բեկլարյան
Հիմնարկ 
ՌԳԱ Կենտրոնական տնտեսամաթեմատիկական ինստիտուտ (Մոսկվա)
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, դեկտեմբեր 1, 2016
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ