Համիլտոնյան գրաֆների տեսության հենքային զարգացումները:

Զեկուցող 
Ժորա Նիկողոսյան
Հիմնարկ 
ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 3, 2016
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ