Մարտինգալի զուգամիտության թեորեմի ընդհանրացումը սպլայնների համար:

Զեկուցող 
Մարկուս Պասսենբրուններ
Հիմնարկ 
Յոհաննես Կեպլեր համալսարան, Լինզ, Ավստրիա
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2017
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ