Նոր հատկություն կամայական կոմպլեկս բազմանդամների համար

Զեկուցող 
Գրիգոր Բարսեղյան
Հիմնարկ 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի Ինստիտւտ
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, Մարտ 4, 2021
Սկիզբը 
14:30
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի դահլիճ