Որոշ նոր մոտեցումներ փաթեթի հավասարումների նկատմամբ

Զեկուցող 
Ն.Բ.Ենգիբարյան, Ա.Գ.Բարսեղյան
Հիմնարկ 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի Ինստիտւտ
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 16, 2017
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ