Վոլտերայի տիպի առաջ սեռի փաթեթի հավասարման մասին

Զեկուցող 
Նորայր Ենգիբարյան
Հիմնարկ 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի Ինստիտւտ
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, Փետրվար 4, 2021
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի դահլիճ