From fluid flow in cones to boundary Harnack for PDEs with RHS

Զեկուցող 
Հենրիկ Շահղուլյան
Հիմնարկ 
Շվեդիայի Թագավորական տեխնոլոգիական ինստիտուտ
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 28, 2019
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ