On the inverse of Newton’s no-gravity-in-cavity theorem

Զեկուցող 
Հենրիկ Շահղուլյան
Հիմնարկ 
Շվեդիայի Թագավորական տեխնոլոգիական ինստիտուտ
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, դեկտեմբեր 5, 2019
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ