Probability Distributions, Characterization in Terms of Their Moments.

Զեկուցող 
Jordan Stoyanov
Հիմնարկ 
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, and Shandong University, Jinan, China
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, մայիս 11, 2023
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ