Some new principles (in real analysis, geometry and complex analysis) with consequent two trends in equations

Զեկուցող 
Գրիգոր Բարսեղյան
Հիմնարկ 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի Ինստիտւտ
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 21, 2019
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ