ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկակայի ինստիտուտը հայտարարում է մրցույթ «Կոմպլեքս անալիզ», «Իրական անալիզ» և «Դիֆֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ» բաժինների վարիչների թափուր պաշտոնները համալրելու համար

 

Մրցույթին կարող են մասնակցել մինչև 70 տարեկան ՀՀ քաղաքացիներ, ովքեր ունեն գիտական աստիճան (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ), գիտական տպագրություններ, համապատսախան ուղղություններում, միջազգային գրախոսվող ամսագրերում, գիտական գործունեության առնվազն 15 տարվա փորձ և գիտական կադրերի պատրաստման հմտություններ:

Անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  1. դիմում՝ ուղղված ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկաիի ինստիտուտի տնօրենին,
  2. անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեները կամ ID քարտի պատճեն,
  3. երկու լուսանկար՝ 3x4 չափի,
  4. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
  5. ինքնակենսագրություն,
  6. բնութագիր վերջին աշխատանքի վայրից (այլ կազմակերպություններից դիմողների համար).
  7. բարձրագույն կրթության վկայականների պատճեներ, 
  8. գիտական աստիճանը և գիտական կոչումը (առկայության դեպքում) հաստատող փաստաթղթերի պատճեները,
  9. տպագրված գիտական աշխատությունների ցանկը։

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնել ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկաիի ինստիտուտի գիտական քարտուղարին՝ սույն հայտարարության հրատարակման օրվանից սկսած մեկ ամսվա ընթացքում՝ աշխատանքային օրերին, ժամը՝ 14։00-ից 17։00։ 

Հասցեն՝ ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 24/5,  հեռ.՝ 010524801։