Համաճարակների տարածաժամանակային տարածման մաթեմատիկական տեսության որոշ ոչ-գծային բազմաչափ ինտեգրալ հավասարումների մասին

Զեկուցող 
Խ. Խաչատրյան
Հիմնարկ 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 7, 2019
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ