Նյուտոնյան բազմանիստի դերը դիֆերենցիալ հավասարումների ընդհանուր տեսությունում՞

Զեկուցող 
Հայկ Ղազարյան
Հիմնարկ 
Երևանի Պետական Համալսարան
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, Մարտ 2, 2017
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ