Library

Author Titlesort descending
Վաղարշակյան Ա. Ազդանշանների մշակման թվային մեթոդներ
Շահինյան Արամ կազմ. Ակադեմիկոս Արտաշես Լիպարիտի Շահինյան
NULL Ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբաշյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով 27-28 նոյեմբերի 2008թ.
Շահինյան Ա.Լ. Անալիտիկ ֆունկցիաների տեսություն : Մաս 1
Ասմանգուլյան Հ.Ա. Խմբ. Անգլերեն-Հայերեն բառարան
Քաջունի ԻՀ. Մանուել Վարդապետ Բառգիրք արուեստից և գիտութեանց և գեղեցիկ դպրութեանց: Հ.1-3: Կազմված է 1 հատորում
Մովսիսյան Յու.Մ. Բարձրագույն հանրահաշիվ
Մովսիսյան Յու.Մ. Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Կուրոշ Ա.Գ. Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց
Սաղաթելյան Վ.Վ. Բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթաց: Ձեռնարկ ոչ-մաթեմատիկական ֆակուլտ. Ուսանողների համար: Մ.1-
Մութաֆյան Ա.Զ., Ափիկյան Ս.Վ. Գալուայի տեսություն
Պետրոսյան Գ.Բ. Խմբ. Գիտությունը Հայաստանում 50 տարում
Ղարիբյան Ա.Ս. , Բաբաջանյան Ռ.Ս. Կազմ. Գիտությունը Սովետական Հայաստանում 50 տարում/1920-1970: Կենսամատենագիտություն: Հ.1
Թավադյան Ա.Բ. Դասախոսություններ կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությունից
Թավադյան Ա.Բ. Դասախոսություններ կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությունից: Երկրորդ պրակ
Ֆիխտենգոլց Գ.Մ. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի դասընթաց: Հ.1-2
Ֆիխտենգոլց Գ.Մ. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի դասընթաց: Հ.1-2
Խաչատրյան Թ.Հ. Երկրաչափական կառուցումների համառոտ տեսությունը և կիրառությունը
Սիմոնյան Ա.Պ. Երևան 1920-1967
Ղարիբջանյան Լ.Պ. Երևանի Պետական Համալսարան /1920-1930թթ./
NULL Զեկուցումներ կարդացված բարձրագույն ուսումնական հաստատաությունների դասախոսների գիտա-մեթոդական համաժողովում
Ղարագեբակյան Գ.Ա. Թվերի տեսության դասընթաց
Հարությունյան Ե.Ա., Հարությունյան Մ.Ե. Ինֆորմացիայի տեսություն
Զաքարյան Վ.Ս., Միքայելյան Ի.Ի. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության խնդրագիրք
Մաշուրյան Ա. Համարողության արվեստի արահետներում ասույթաբանություն, տրամաբանություն, թվաբանություն
Տումանյան Բ.Ե. Հայ աստղագիտության պատմություն
Գալստյան Ե.Հ. Խմբ. Հայ-ռուսերեն բառարան
Ղարիբյան Ա.Ս. Խմբ. Հայ-ռուսերեն բառարան
Ներսիսյան Մ.Գ. Խմբ. Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12

Pages